Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Thương Mại, Phân Phối
SP/ DV chính:
Sắt Thép Xây Dựng
Năm thành lập:
Mi?n Nam
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ông Nguyễn Cao Cường
Tel: 0909 048 237
Thép

Phế Liệu

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Cao Cường
Giám Đốc - 0909 048 237

THÉP

Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ
Thép Tấm
Thép Tấm
Thép Tấm
Thép Tấm
Thép Tấm
Thép Tấm
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình

PHẾ LIỆU

Phế liệu đồng
Phế liệu đồng
Phế liệu sắt - thép
Phế liệu sắt - thép
Phế liệu sắt - thép
Phế liệu sắt - thép
Phế liệu nhôm
Phế liệu nhôm
Phế liệu Inox
Phế liệu Inox

GẠCH V BLOCK

Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block
Gạch V Block